неутрален

неутрален
неутра̀л|ен, -на, -но <-ни>
прил neutràle, nèutro

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • неутрален — (лат. neutralis) 1. што не поддржува ниедна страна во спор, борба, војна неутрална зона појас земја меѓу границите на две држави на кој ниедна од нив нема право да држи војска 2. неопределен, непристрасен 3. хем. што не дава ни базна ни кисела… …   Macedonian dictionary

 • неутрален — прил. обективен, безпристрастен, непричастен, незаинтересован, независим, пасивен, безучастен, индиферентен, апатичен, равнодушен, чужд, хладен, глух …   Български синонимен речник

 • иктус — (лат. ictus) 1. удар акцент во поетска стапка или во музиката ознака за неутрален акцент (што нема интонација туку само го означува нагласеното место) 2. срцев удар, капка, апоплексија, дамла 3. биење на пулсот …   Macedonian dictionary

 • индиферентен — (лат. indifferens) 1. неодреден, рамнодушен, незаинтересиран 2. немарен, ладен, без сочувство, без дејство 3. неутрален, умерен, ни добар ни лош 4. незначителен, неважен, безвреден 5. спореден, патемен …   Macedonian dictionary

 • објективен — (лат. obiectivus) 1. реален, вистински, што постои независно од субјектот и од неговите забележувања, мислења и вреднувања објективна вистина знаење што ја одразува реалноста онаква каква што е објективна стварност материјал, природа, се што… …   Macedonian dictionary

 • безпристрастен — прил. безучастен, неутрален, обективен, непредубеден, незаинтересуван, апатичен прил. независим, справедлив, прав, правосъден прил. хладен прил. прям, искрен, правдив прил. разсъдлив, разсъдъчен, критичен …   Български синонимен речник

 • безразличен — прил. безучастен, хладен, апатичен, индиферентен, равнодушен, студен, пасивен, бездушен, безчувствен, неутрален, безгрижен прил. чужд, безинтересен прил. вял, безстрастен прил. аполитичен прил. безизразен прил. коравосърд …   Български синонимен речник

 • безучастен — прил. равнодушен, безразличен, индиферентен, студен, несмутим, невъзмутим, спокоен, непоколебим, безчувствен, пасивен прил. безпричастен, незаинтересуван, дезинтересиран, неутрален прил. безизразен прил. незаинтересован прил. коравосърдечен прил …   Български синонимен речник

 • въздържан — прил. умерен, сдържан, скромен, без излишества прил. безучастен, пасивен, неутрален, резервиран прил. необщителен, саможив, затворен прил. спаднал, намален, понижен прил. спокоен, сериозен, трезв, здрав прил. среден …   Български синонимен речник

 • индиферентен — прил. равнодушен, безучастен, пасивен, безразличен, апатичен, студен, хладен, чужд, отчужден, неутрален прил. хладнокръвен, безчувствен, безжизнен, флегматичен, невъзмутим прил. незаинтересован, дезинтересиран, глух прил. безгрижен, спокоен,… …   Български синонимен речник

 • незаинтересован — прил. неутрален, безучастен, пасивен, равнодушен, безгрижен, апатичен, индиферентен прил. обективен, независим прил. справедлив, правосъден прил. безразличен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”